SẢN PHẨM

Ron ống gió

Ron ống gió

Băng keo bạc

Băng keo bạc

Foam Pu Cách Nhiệt

Foam Pu Cách Nhiệt

Hóa chất Milionate MR200

Hóa chất Milionate MR200

Hóa chất Orithane RG4620

Hóa chất Orithane RG4620

Foam PU chai

Foam PU dạng chai

Ống gió mềm

Ống gió mềm

PE cách nhiệt

PE cách nhiệt

Đinh nhựa

Đinh nhựa

Đinh nhôm

Đinh nhôm

Đinh nhôm cứng

Đinh nhôm cứng

Keo dán đinh

Keo dán đinh

Vải thủy tinh

Vải thủy tinh

Bông thủy tinh

Bông thủy tinh

Bông Rockwool

Bông Rockwool