Bông Rockwool

Bông Rockwool

     Bông Rockwool là vật liệu có tính tiêu âm, cách nhiệt, chống cháy rất tốt. Bông Rockwoll được sử dụng phổ biến trong quá trình thi công bảo ôn bồn chứa, hệ thống ống công nghệ, tiêu âm ống gió tôn, tiêu âm vách phòng máy, hội nghị,bar, karaoke...

     Bông Rockwool có dạng tấm, cuộn, ống và nhiều tỷ trọng khác nhau. Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt Đt: 0908 05 56 57