Bông thủy tinh

Bông thủy tinh

     Bông thuỷ tinh (Glasswool) là vật liệu có tính tiêu âm, cách nhiệt, chống cháy rất tốt. Bông thuỷ tinh được sử dụng trong quá trình thi công bảo ôn, tiêu âm ống gió tôn, tiêu âm vách phòng họp, hội nghị, karaoke, cách nhiệt mái nhà xưởng, ...

     Bông thuỷ tinh có nhiều quy cách với độ dày và tỷ trọng khác nhau

     Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt Đt: 0908 05 56 57