Đinh nhôm

Đinh nhôm

     Đinh nhôm dùng để cố định bông thuỷ tinh (Glasswool) khi thi công bảo ôn ống gió tôn, thi công tiêu âm phòng hội nghị, rạp chiếu phim...

     Đinh nhôm còn có quy cách đế lớn, thân đinh nhôm cứng dùng cố định bông Rockwool khi thi công tiêu âm vách, tiêu âm phòng máy...

     Đinh nhôm có 2 quy cách thông dụng:

        - Đinh dài 5cm

        - Đinh dài 7cm

    Thùng = 1000cây + nắp chụp.

     Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt Đt: 0908 05 56 57