Đinh nhựa

Đinh nhựa

     Đinh nhựa dùng để cố định bông thuỷ tinh (Glasswool) khi thi công bảo ôn ống gió tôn.

     Thùng = 500cây + nắp chụp.

     Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt Đt: 0908 05 56 57