Ống gió mềm

Ống gió mềm

     Ống gió mềm có 2 loại: có cách nhiệt và không cách nhiệt. Ống gió mềm có rất nhiều quy cách.

     Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt: 0915461415-0908055657