Vải thủy tinh

Vải thủy tinh

     Vải thủy tinh (vải tiêu âm) có đặt tính tiêu âm, chống cháy và chống ăn mòn vượt trội so với các vật liệu khác. Vải thuỷ tinh thường dùng làm lớp bọc ngoài các vật liệu như Rockwool, Glasswool...với mụch đích bảo vệ và chống bụi đồng thời làm tăng thêm khả nâng tiêu âm.

     Vải thủy tinh được sử dụng thi công tiêu âm ống gió, tiêu âm phòng máy, phòng hội nghị, karaoke và 1 số ứng dụng chống cháy....

     Có 2 quy cách vải thủy tinh thông dụng:

        - Loại mỏng 1kg=8-10m (Cuộn ~ 20kg)

        - Loại dày 1kg=5m (Cuộn ~ 20kg)

     Chi tiết hơn xin liên hệ Tấn Đạt Đt: 0908 05 56 57